Search
  • Roy Mizrahi

Updated Ribbon In Power BI Desktop

חוויית משתמש מעודכנת ב Power BI Desktop


שורת התפריט ב Power BI Desktop עברה לאחרונה מתיחת פנים מרשימה. השימוש בגרסה החדשה של שורת התפריט ב Power BI Desktop מהווה חוויה מודרנית ומתקדמת. השינוי העיקרי והמשמעותי ביותר הוא התאמת התפריט לאופן ולצורה של התפריטים בכל מוצרי אופיס השונים של מיקרוסופט. התפריט המעודכן מספק גישה קלה ונוחה לכל התכונות המוכרות והשימושיות, כאשר מיקרוסופט עובדת על הוספת תכונות נוספות בעתיד.

המהלך של עדכון התפריט נבע מרצון לשפר ולשדרג את חוויית המשתמש במספר אופנים: הפיכת עיצוב ובניית דוחות בצורה נוחה יותר, יישור קו עם שורת התפריט המוכרת והאהובה ממוצרי אופיס נוספים ומודרניזציה של שורת התפריט והנראות של המוצר.


אז מה חדש?

להלן השינויים העיקריים בגרסה החדשה:

Insert Tab

הוספת כפתורים, צורות או תיבות טקסט לדוח, עברו ל Insert Tab החדש.


Theme Gallery

שורת התפריט בצורתה החדשה מציגה את ערכות הנושא (Themes) בצורת גלריה (בדומה לאופן ההצגה ב Power Point), כך שניתן לראות בקלות רבה כיצד ייראה הדוח, וכיצד בחירה של ערכת נושא תשפיע על הנראות של הויזואליזציות השונות.


Contextual Tabs – Table Tools, Measure Tools, Column Tools

כרטיסיות נוספות מופיעות בשורת התפריט בהתאם לבחירה של המשתמש. לדוגמה, בחירת ויזואליזציה מסויימת בגרסה הקודמת, הביאה להופעה של שתי כרטיסיות חדשות בשורת התפריט – Format ו Data/Drill. בגרסה החדשה, הכלים לעדכון, שינוי והתאמה של הנתונים קובצו בהתאם לאופי של השדה הנבחר. המשמעות היא שאם ברצונך לעדכן את הסדר, לשנות פורמט של טבלה, עמודה או measure, כל אלו יופיעו בכרטיסיות רלוונטיות, בהתאם לבחירת שדה מתוך רשימת השדות.


Custom Visuals

הוספת Custom Visuals הפכה לקלה ונוחה, באמצעות הכפתור More Visuals ובחירה הויזואליזציה הרצויה מתוך ה AppSource.


Collapse Ribbon

בגרסה המעודכנת, ניתן לצמצם (Collapse) את שורת התפריט בכדי לאפשר מקום רב יותר לעבודה על הדוח.


Names Updated and Tooltips for the buttons

נבחרו שמות מעודכנים ונהירים יותר לכפתורים השונים המופיעים בשורת התפריט, וכן נוספו Tooltips המסבירים את המהות של כל כפתור.


חלק מהשינויים הינם:

* שם הכפתור "Edit Queries" השתנה ל "Transform Data".


* כאמור לעיל, שמו של הכפתור עבור הוספת Custom Visual השתנה מ "From Marketplace" ל "From AppSource".* האפשרות של "See Data" בגרסה החדשה נמצאת תחת "Visual table".


* האפשרות של הצגת בסיס הנתונים ששימש לחישוב שדה טבלאי שנקרא "See Records" בגרסה הקודמת, נקרא בגרסה החדשה "Data point table".


הגרסה החדשה של שורת התפריטים כאמור לעיל, נמצאת בשלב של Preview, ובמהלך הרבעון הראשון של 2020 תעבור להיות ה Default של Power BI Desktop.

מומלץ מאוד להתחיל לעבוד עם הגרסה החדשה. מדובר בגרסה נוחה ומודרנית, המקלה על המשתמשים, ומספקת חוויה נוחה ומתקדמת. כמו כן, עד למועד המעבר של הגרסה החדשה להיות ה Default, ניתן יהיה לבחור לעבוד עם הגרסה הישנה (באמצעות Report Option Dialog ובחירה שלא להפעיל את ה Preview הנ"ל), אך מרגע מועד המעבר של הגרסה החדשה ל Default של הכלי, התפריט הישן יצא משימוש.


בכל שאלה נוספת, אנחנו כאן – info@mrbi.biz .0 comments

© All Rights Reserved To MRBI Ltd 2017

  • Facebook Social Icon