Search
  • Roy Mizrahi

From Data to Insight – how to communicate data by using visuals

איך לתקשר נכון בעזרת שימוש בכלים ויזואליים
עבודה עם מספרים לא תמיד נתפסת כעבודה הסקסית ביותר. עם זאת, היכולת להכיל ולנתח מידע רב ומורכב ביותר, ולהסיק ממנו מסקנות הרות גורל עבור הארגון, הופך להיות Skill נדרש וחשוב עבור כל תפקיד באשר הוא.


כיום ישנם כלים רבים המסייעים לנו בהמרת ה Data הארגוני לכדי Insights ולכדי Action, אך עם זאת, שימוש לא נכון בכלים, כמו גם היעדר היכולת לשתף במידע בדרך נכונה, יכולים לפגום ביכולות הארגון להגיע ל Insights הנכונים, ולקל את ההחלטות הנכונות.


במעבר מ Data ל Insight, ישנם שני שלבים עיקריים, שחשיבותם מכרעת להבנה של ה Data ולהסקת ה Insights ממנו, וכן ליכולת לשתף במידע וב Insights הנכונים.


השלב הראשון - שלב בנייה ועיצוב המידע. יש לבנות את המידע בצורה ובאופן שיאפשר הסקת מסקנות וקבלת החלטות נכונות, תוך ניתוח כל המידע הרלוונטי בצורה ובאופן נוחים וידידותיים למשתמש. בנייה ועיצוב לא נכון של המידע, עלולים לפגום באמינותו, וביכולת לנתחו ולהבין אותו כראוי. מדובר בשלב קריטי, שדורש מיומנויות וניסיון על מנת להימנע מבעיות בהמשך.


השלב השני - הצגה ושיתוף במידע. שלב זה מתבסס באופן ישיר על השלב הקודם, והינו האופן בו המידע שנותח, והובן נכונה, יוצג בפני קהל, באופן ובדרך הטובה ביותר לצורך העברת המסר, הדגשת ה Insights, וקבלת ההחלטות הנכונות עבור הארגון, בהתבסס על כלל המידע הקיים וניתוחו.


בבלוג זה, החלטנו לשתף ב – 6 כללי ברזל חשובים להבנה בנוגע לאופן בו יש לתקשר את המידע באמצעות שימוש בכלים ויזואליים. ישנם מספר רב של כללים נוספים, הן בפן של בנייה ועיצוב הדוחות והן בפן של העברת המידע, אך החלטנו בשלב זה להתמקד בכללים להלן.


שימו לב ששלושת הכללים הראשונים (כללים 3-1) רלוונטיים לצד עיצוב הדוחות ובנייתם, בעוד שלושת הכללים העוקבים (כללים 6-4) מתמקדים בצד ההצגה של הנתונים.


להלן הכללים:


1. הסרה של מידע מבלבל.

לא פעם הרצון להציג את כל המידע ואת כל הנתונים, פוגם במסר שהמציג/יוצר הדוח רוצה להעביר.

בדוק וודא שוב, האם יש צורך בכל הנתונים המוצגים?

האם יש צורך בכל הויזולאיזציות בהם נעשה שימוש?

האם קהל היעד יוכל לחבר את הסיפור והמסר עם הויזואליזציות המוצגות מולו?

האם אין מידע מיותר?

האם אין מידע מבלבל?

ניתן ואף כדאי להדגיש את המידע המסייע למסר אותו מנסה המציג להעביר.


דוח עמוס ביותר מידי נתונים

2. בחר את הכלי ויזואליזציה הנכון.

ישנם כלי ויזואליזציה רבים העומדים לשירותך – גרף עמודות (Bar Charts) – אנכי או אופקי, גרף קווי (Line Chart), פאי, Donuts, גרף מפל נתונים (Waterfall Chart), מפה, טבלאות שונות, כרטיסים וכו'.

כל אחד מהכלים האמורים מתאים להצגה של נתונים בתנאים ובזמנים שונים.

יש לשים לב לבחירה נכונה של הכלי המתאים להצגה של הנתונים בהתאם למסר שהמציג רוצה להעביר, ולאופי הנתונים אותם הוא מציג.3. בעת ההכנה להצגת הנתונים – עליך לחשוב כמעצב.

צבעים, לדוגמה, הינם כלי חשוב בעיצוב המידע לצורך הצגתו והבנתו.

צבעים מנווטים את תשומת הלב, משפיעים על האווירה ומסייעים בהעברת המסר.

נכון הדבר גם לגבי מיקום כל נתון על המסך וגודלו (ובמיוחד ביחס לנתונים האחרים).4. הכר את הקהל.

המציג חייב להכיר את הקהל בפניו נערכת הצגת הנתונים.

מי נמצא בקהל;

מה המידע אותו הם מחפשים;

מה מעניין אותם לדעת ולהכיר;

מה חשוב שידעו ויכירו;

מה אופן התקשורת אליו הקהל יתחבר.5. בעת הצגת הנתונים – עליך לחשוב כמספר סיפורים.

אמנות סיפור סיפורים (Storytelling) הינה אמנות מורכבת. ישנם אינספור שיעורים וספרים שנכתבו בנושא.

זכור שכאשר הינך מציג את הנתונים והמידע, ישנו סיפור שיסייע לקבלת ה Insights תוך שימוש במידע. זה לא רק לשתף במידע, אלא לשתף במה שהמידע מספר לנו.

אתה מספר סיפור, ולא מספק מידע, ולכן עליך לספק את ה Context מאחורי הנתונים.

הימנע מלהציג בליל של מספרים ושל גרפים ולקוות כי כל הנוכחים יבינו מה המידע אומר.6. הכי חשוב – From Data to Insight.

זוהי מטרת העל של ההצגה. עליך להציג את המידע באופן בו ניתן יהיה להסיק מסקנות, לקבל החלטות ולעבור מ Data ל Insights and Action.בהצלחה!
0 comments

© All Rights Reserved To MRBI Ltd 2017

  • Facebook Social Icon