ייעוץ ארגוני

מקסום תהליכים עסקיים ופיננסיים

 

אנו מתמחים בניתוח, שיפור ומקסום תהליכים עסקיים ופיננסיים, מתוך מטרה ברורה של התייעלות ושל אוטומטיזציה של תהליכים.

המתודולוגיה הייחודית שפיתחנו נקראת Business Process Excellence (BPE). פרוייקט BPE הינו תהליך עבודה המיועד לבחינה ושיפור של תהליכים עסקיים ופיננסיים המובלים על ידי גורמים שונים בחברה. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים הרלוונטיים במהלך הפרוייקט, בכדי להביא את השירותים/המוצרים שהם מספקים לרמה הגבוהה ביותר, על ידי שיפור תהליכים, ייעול והתייעלות.

בעבודתנו, אנו מאגדים ומביאים לידי ביטוי כלים ניהוליים, מתודולוגיות וטכניקות במטרה לנטר ולשלוט בתהליכים השונים. כמו כן, אנו מודדים את היעילות של המשאבים המושקעים בכל תהליך, ומחפשים את הדרך למקסום היעילות.

מטרתנו הינה לאפשר להנהלה לשלוט בתהליכים העסקיים והפיננסיים על ידי שליטה בארבעת מרכיביהם:

פעילויות;

אנשים;

מכשירים;

תכנה.

אנו גם מחפשים דרכים לסייע בקיצוץ בצד ההוצאות, בחסכון בזמן ובהפחתת משאבים הקשורים לארבעת המרכיבים המוזכרים לעיל.

בסופו של דבר, על ידי הטמעה של BPE, אנו רוצים לסייע ללקוחותינו להפוך ליעילים יותר הן מבחינת Efficiency והן מבחינת Efficacy. שני המונחים הללו לעיתים מבלבלים, אך חשוב להבין את ההבדל ביניהם, שכן אנו פועלים במהלך עבודתנו למקסם את שניהם גם יחד.

Efficiency – הגדרה זו מתארת תהליכים כאשר הם משיגים את מטרתם ומניבים את תוצריהם, תוך שימוש בכמות הנמוכה ביותר של משאבים לשם כך.

Efficacy – הגדרה זו מתארת השגה של המטרות של הארגון, ללא תלות בדרך להשגת המטרות, ולכמות המשאבים המושקעת לצורך השגת המטרות.

אנו מסייעים ללקוחותינו להיות יעילים יותר, על ידי השגת היעדים ויצירת התוצרים והשירותים המסופקים, תוך הקטנת הוצאות ועלייה באיכות, בנוסף לשמירה על עמידה ב Efficacy ותוך עמידה במטרות וביעדים של החברה.

 

מהי מתודולוגיית BPE?

המטרה הראשית של הטמעת מתודולוגיית Business Process Excellence היא למדל, לשלוט ולשפר את ה Flow של התהליכים השונים.

המתודולוגיה כוללת מיפוי של התהליכים העסקיים והפיננסיים של הארגון, הבנה עמוקה של כל תהליך, הערכת סיכונים של התהליכים השונים, והמלצות לשיפור ולייעול ולהתייעלות של התהליכים.

 

תכנית העבודה במסגרת BPE:

פרוייקט BPE מורכב משישה שלבים, המתבססים שלב על גבי השלב שקדם לו, ומהווים את ה Framework של יישום הפרוייקט. כל שלב בפני עצמו מהווה חלק מהתמונה ההוליסטית המתקבלת בסיומו של הפרוייקט, וסיומו של כל שלב, מאפשר את התחלתו של השלב הבא.

שלבי הפרוייקט:

שלב 1 – התנעה

שלב זה מהותו הבנה כללית ומיפוי ראשוני של התהליכים הרבים.

 

שלב 2 – הערכה

שלב זה מהותו הבנה עמוקה של כל תהליך עד כדי מיפוי ובניית ה Flowchart עבור כל תהליך.

 

שלב 3 – חזון

שלב זה מהותו בהבנת הבעיות בכל תהליך, מתוך בניית חזון בנוגע לתהליכים.

 

שלב 4 – בנייה ועיצוב מחדש

שלב זה מהותו בנייה ועיצוב מחדש של התהליכים תוך הגדרה מחודשת של ה Process Workflow.

 

שלב 5 – שינויים ארגוניים

שלב זה מהותו בגיבוש המלצות לשינויים ארגוניים הנדרשים לצורך תמיכה בתהליכים המחודשים.

 

שלב 6 – שיתוף בתהליכים המחודשים

שלב זה מהותו שיתוף המסקנות והתהליכים המחודשים עם ההנהלה.

מעוניין במקסום תהליכים בחטיבה שלך או באופן כלל ארגוני?

מעוניינת באוטומטיזציה של תהליכים ולא בטוחה כיצד ליישם?

© All Rights Reserved To MRBI Ltd 2017

  • Facebook Social Icon